06 - 54 65 60 92 info@horizonholland.org

Ellawala Secondary school

Ellawala Secondary school ligt in Ellawala. Er gaan 356 kinderen (leeftijd tussen de 13 en 18 jaar) naar deze school. Het water voor deze school wordt door het dorp een stukje verderop geleverd. Soms is er echter geen water beschikbaar; het is ook niet schoon of hygiënisch. Daarom wilde de school graag zorgen voor haar eigen watervoorziening. Door middel van het realiseren van een watervoorzieningsproject beschikt de school nu zelf over schoon water en de opslag ervan De school is nu zelfvoorzienend zijn en niet langer afhankelijk van het dorp.
Het project is op  23 september van start gegaan. Er is een betonnen constructie gemaakt waarop een watertank geplaatst kon worden. Het water wordt uit een put naar de watertank geleid en van de watertank naar de kraan. Hiervoor was een pomp nodig. Horizon Holland heeft de kosten voor dit project voorgeschoten.
Totale kosten €1.683,-.
Wilt u dit project steunen? Heel graag! U kunt uw gift overmaken t.n.v.:
Horizonholland foundation 
NL61 INGB 0002 4000 60 
Bedankt voor uw steun! 

 

Skip to content